Instructions for children’s duvets

Familon’s baby and children’s duvets have been designed and manufactured according to the SFS-EN 16779-1:2018 standard.

The purpose of the standard is to reduce risks in babies’ sleeping environments. The EU standard defines the product safety requirements for children up to 36 months in cots of similar sleeping environments. The new safety requirements aim to prevent the risk for strangulation, asphyxiation, falling, getting caught, and hyperthermia, or overheating.

Familon have always designed products for babies and children to be safe and to provide sound sleep. No harmful substances are used, so they suit even the most sensitive. Familon duvets for children and babies have passed safety test required by the standard. Testing the tog rating of duvets, as required by the standard, ensures that the duvet is not too warm and keeps below a specific limit. Children’s Familon mattresses have also been tested for safety.

Show more Show less

Instructions for baby and child duvets

Familon Original baby duvet, Familon Original children’s duvet and Familon Original Print children’s duvet are recommended to be used in room temperatures between 18 and 20 °C. We recommend that you use footie pyjamas with the above products.

The Familon Original baby duvet (80 x 120 cm) is only suitable for beds that are at least 60 x 120 cm in size.

Familon Original children's duvet and Familon Original Print (115 x 150 cm) are suitable for beds of at least 75 x 130 cm in size.

Check the duvet regularly and get a new one if it is damaged.

Show more Show less

WASHING INSTRUCTIONS:

 • Wash the duvet once or twice a year. Just one-third of the normal amount of detergent is sufficient.
 • Straighten into original shape when moist and ensure that the filling is even.
 • Tumble dry or dry in an airy place and fluff up from time to time.
 • Standard SFS-EN 16779-1:2018 forbids the dry cleaning of children’s duvets.

WARNINGS:

 • Make sure that the duvet does not cover the child’s face.
 • Do not use the duvet together with a sleeping bag of blanket.
 • Do not keep the blanket near a fire.
Show more Show less

Familon duvets that have been manufactured according to the standard, and their thermal insulation properties:

 • Familon Original baby duvet: 3.5 tog (ISO 5085-1:1989)
 • Familon Original children's duvet: 3.5 tog (ISO 5085-1:1989)
 • Familon Original Print children's duvet: 3.6 tog (BS EN ISO 11092:2014)
 • Familon Pro Lumikki children’s duvet: 1.8 tog (ISO 5085-1:1989)
 • Familon Pro Unelias Safe children’s duvet: 2.0 tog (ISO 5085-1:1989)
Show more Show less

Bruksanvisning för Familon baby ock barntäcken

Familon baby- och barntäcken är designade och tillverkade enligt standarden SFS-EN 16779-1:2018. Standarden träder i kraft 2.2.2020 inom Europeiska unionen.Familon baby- och barntäcken är designade och tillverkade enligt standarden SFS-EN 16779-1:2018. Standarden träder i kraft 2.2.2020 inom Europeiska unionen.
Syftet med standarden är att minska risken för sovmiljön hos spädbarn. Standarden gäller täcken avsedda för 0–3 -åringar. Standarden definierar produktsäkerhetskrav för filtar för användning i barnsängar och liknande sovplatser.

Show more Show less

BRUKSANVISNINGAR
Vi rekommenderar att använda Familon Princess Organic babytäcke, Familon Princess Organic barntäcke och Familon Karhunen barntäcke vid rumstemperatur 18-20 °C. Vi rekommenderar att barn bär fotpyjamas med dessa täcken.

Familon Original babytäcke (80 x 120 cm) är lämplig för en säng av minst storlek 60 x 120 cm.

Familon Original barntäcke och Familon Original Print barntäcke (115 x 150 cm) är lämpliga för sängar av minst storlek 75 x 130 cm.

Kontrollera täckets skick regelbundet och få en ny om den gamla är skadad.

TVÄTTRÅD
Det räcker med 1/3 av den vanliga mängden tvättmedel. Forma den fuktiga kudden och se till att fyllningen ligger jämt. Torka i torktumlare eller på ett plant underlag, fluffa upp emellanåt. Standarden SFS-EN 16779-1:2018 förbjuder kemtvätt av barnfiltar.

VARNINGAR
Se till att täcket inte täcker barnets ansikte.
Förvara inte täcket nära eld.
Använd täcket inte med en sovsack eller filt.

Familon täcken som uppfyller standard SFS-EN 16779-1:2018 och deras värmeisoleringsvärde:
Familon Original babytäcke: 3,5 tog. (ISO 5085-1:1989)
Familon Original barntäcke: 3,5 tog. (ISO 5085-1:1989)
Familon Original Print barntäcke: 3,6 tog. (BS EN ISO 11092:2014)
Familon Pro Lumikki barntäcke: 1,8 tog. (ISO 5085-1:1989)
Familon Pro Unelias Safe barntäcke: 2,0 tog. (ISO 5085-1:1989)